IES Consuelo Aranda

Formen persones, formen professionals...

Novetats

Última hora LLIBRES 2016-2017 (29-07-16)

1. INDICACIONS GENERALS

LLIBRE DE VALENCIÀ: L'Ajuntament d'Alberic subvencionarà el llibre:

• A tots els alumnes empadronats a Alberic i matriculats en els cursos 1r i 3r d'ESO. 

• A tots els alumnes empadronats a Alberic i matrticulats en els cursos 2n i 4t d'ESO no adherits al banc de llibres.

 Aquests llibres passaran a formar part del banc de llibres del centre l'any vinent i per tant hauran de seguir les normes adients.

LLIBRE D'ANGLÉS (Student Book): L'AMPA i l'editorial Burlington finançaran aquest llibre a tots els alumnes matriculats en el centre en els cursos d'ESO. Aquests llibres hauran de seguir les normes del banc de llibres perquè s'hauran de reutillitzar en pròxims cursos escolars.

A més a més l'AMPA proporcionarà l'agenda escolar a tot l'alumnat del centre.

Els alumnes que dipositaren llibres al centre i no formen part del banc de llibres, podran passar els dies 2 i 6 de setembre de 10h a 13h a recollir-los. En cas que no ho facen aquests llibres seran donats a una ONG.

2. BANC DE LLIBRES IES CONSUELO ARANDA any 2016-2017

Formen part del banc de llibres del centre tots els alumnes matriculats en el curs 2016-2017 i que figuren en aquest llistat.

Aquestes són les indicacions a seguir per als alumnes del BANC DE LLIBRES en els diferents nivells:

1r ESO :
NO han de comprar els llibres de: Valencià, Castellà i Anglés (Student Book).

A més a més es repartirà en setembre un llibre més ( bé de matemàtiques, bé de tecnologia o bé de religió.). Per tant, caldrà esperar a setembre per a saber quins dos d'aquests tres llibres caldrà comprar.

2n ESO:
NO han de comprar els llibres de: Valencià, Castellà ,Matemàtiques i Anglés (Student Book).

3r ESO:
NO han de comprar els llibres de: Valencià, Castellà i Anglés (Student Book).

4t ESO:
NO han de comprar els llibres de: Valencià, Castellà, Matemàtiques i Anglés (Student Book).

Estàs aquí:Home Última hora LLIBRES 2016-2017 (29-07-16)