IES Consuelo Aranda

Formen persones, formen professionals...

Novetats

Última hora banc de llibres 2017-2018

Tenint en compte el que s'indica en l'article 10.2 de l'Orde 26/2016: " Per ser participant del banc de llibres cal lliurar el lot complet de llibres. El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d'aquests suposarà l'obligació, per part dels representants legals de l'alumnat, de reposar el material deteriorat o extraviat”Els pares hauran de reposar el llibre en mal estat o perdut ( de segona o primera mà) pero en bones condicions  o bé abonar la quantitat de 30 € per exemplar .

Comissió Banc de Llibres IES Consuelo Aranda

Llistats definitius proves d'accés CFGM i CFGS 2017

Llistat d'alumnes definitius proves CFGM:

 


 

Llistat d'alumnes definitius proves CFGS:

Participants Banc de Llibres 2016/2017

Llistat de participants del banc de llilbre en el curs 2016/2017: llistat.

Incorporació dels alumnes al banc de llibre per primera vegada (2017-2018)

Caldrà omplir el document telemàticament que s'obri en el següent enllaç i lliurar al centre abans del dia 20 de juny  ( aquest document s'ha modificat i no és el mateix de la referència anterior) . Tots els alumnes tant si tenen pendents o no , si volen participar al banc de llibres han de fer la sol·licitud amb independència de  quan lliuren el llibres ( juny o juliol).


https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

Estàs aquí:Home